EvilCraft - The Origins Of Darkness

Stativ

Detta lilla block kan visa upp dina favoritföremål och -block. Det verkar ha stöd för alla trätyper och kan placeras i vilken rotation du vill. Du kan lägga till och ta bort föremål via rör under- eller ovanifrån.

Interaktion från blockets alla andra sidor kommer att be överlåtas till själva föremålet, så du kan interagera med dess förråd, vätskor, energi, etc.

Crafting Table
Crafting Table
 • Stick
 • Oak Slab
 • Spruce Slab
 • Birch Slab
 • Jungle Slab
 • Acacia Slab
 • Dark Oak Slab
 • Crimson Slab
 • Warped Slab
 • Odöd platta
 • Stick
 • Stick
 • Oak Planks
 • Spruce Planks
 • Birch Planks
 • Jungle Planks
 • Acacia Planks
 • Dark Oak Planks
 • Crimson Planks
 • Warped Planks
 • Odöda plankor
 • Stick
 •  
 • Oak Planks
 • Spruce Planks
 • Birch Planks
 • Jungle Planks
 • Acacia Planks
 • Dark Oak Planks
 • Crimson Planks
 • Warped Planks
 • Odöda plankor
 •  
Stativ