EvilCraft - The Origins Of Darkness

Biomextrakt

Vår värld består av biomer, många olika varianter finns. Tyvärr kan vi inte välja platsen för dessa biomer eller åtminstone inte alltid.

En av förmågorna hos miljöackumulatorn är att den kan ta emot speciella flaskor med biomextrakt som den kan fulla med biomen som maskinen för tillfället är placerad i. Dessa flaskor kan kastas var som helst på marken för att omvandla området till den angivna biomen.

En stor nackdel med miljöackumulator är att den kommer bryt ned sin biom med tiden, så flaskorna som kommer ut från den kommer bli ganska värdelösa. Om det ändå fanns ett alternativt sätt att tillverka dessa biomextrakt utan sidoeffekter...

Crafting Table
Crafting Table
 •  
 • Mörk ädelsten
 •  
 • Grumligt glas
 • Glass
 • White Stained Glass
 • Orange Stained Glass
 • Magenta Stained Glass
 • Light Blue Stained Glass
 • Yellow Stained Glass
 • Lime Stained Glass
 • Pink Stained Glass
 • Gray Stained Glass
 • Light Gray Stained Glass
 • Cyan Stained Glass
 • Purple Stained Glass
 • Blue Stained Glass
 • Brown Stained Glass
 • Green Stained Glass
 • Red Stained Glass
 • Black Stained Glass
 • Krossad mörk ädelsten
 • Grumligt glas
 • Glass
 • White Stained Glass
 • Orange Stained Glass
 • Magenta Stained Glass
 • Light Blue Stained Glass
 • Yellow Stained Glass
 • Lime Stained Glass
 • Pink Stained Glass
 • Gray Stained Glass
 • Light Gray Stained Glass
 • Cyan Stained Glass
 • Purple Stained Glass
 • Blue Stained Glass
 • Brown Stained Glass
 • Green Stained Glass
 • Red Stained Glass
 • Black Stained Glass
 • Grumligt glas
 • Glass
 • White Stained Glass
 • Orange Stained Glass
 • Magenta Stained Glass
 • Light Blue Stained Glass
 • Yellow Stained Glass
 • Lime Stained Glass
 • Pink Stained Glass
 • Gray Stained Glass
 • Light Gray Stained Glass
 • Cyan Stained Glass
 • Purple Stained Glass
 • Blue Stained Glass
 • Brown Stained Glass
 • Green Stained Glass
 • Red Stained Glass
 • Black Stained Glass
 • Grumligt glas
 • Glass
 • White Stained Glass
 • Orange Stained Glass
 • Magenta Stained Glass
 • Light Blue Stained Glass
 • Yellow Stained Glass
 • Lime Stained Glass
 • Pink Stained Glass
 • Gray Stained Glass
 • Light Gray Stained Glass
 • Cyan Stained Glass
 • Purple Stained Glass
 • Blue Stained Glass
 • Brown Stained Glass
 • Green Stained Glass
 • Red Stained Glass
 • Black Stained Glass
 • Grumligt glas
 • Glass
 • White Stained Glass
 • Orange Stained Glass
 • Magenta Stained Glass
 • Light Blue Stained Glass
 • Yellow Stained Glass
 • Lime Stained Glass
 • Pink Stained Glass
 • Gray Stained Glass
 • Light Gray Stained Glass
 • Cyan Stained Glass
 • Purple Stained Glass
 • Blue Stained Glass
 • Brown Stained Glass
 • Green Stained Glass
 • Red Stained Glass
 • Black Stained Glass
Flaska för biomextrakt3
Miljöackumulator
Miljöackumulator
50s
Flaska för biomextrakt
 
Flaska för biomextrakt
 
Blodig miljöackumulator
Flaska för biomextrakt
 
Blod25000
Flaska för biomextrakt