EvilCraft - The Origins Of Darkness

Mörka tempel

Det verkar finnas vissa strukturer i denna värld som byggdes av någon slags uråldrig civilisation som kunde fylla särskilda miljökrafter inuti föremål. Dessa processer verkar dock bryta ned miljöns naturliga balans ju mer denna process används. Det är förmodligen anledningen varför civilisationen inte längre finns kvar här...

Med hjälp av mörka ädelstenar kunde jag förbättra befintliga glasflaskor för att kunna hålla miljöväder. Om man lägger en väderbehållare i kärnan på ett sådant tempel kommer det nuvarande vädret absorberas in i flaskan.

Jag upptäckte också att vissa föremål kan förstärkas med hjälp av åskvädrets speciella egenskaper. Dessa föremål kan också förstärkas när de träffas av blixten, men det verkar mycket osannolikt att kunna förutse var blixten ska slå ned, eller...?

Dessa tempel verkar avge någon slags energi. Kan jag hitta något sätt att utforska detta och upptäcka nya tempel i världen?

Crafting Table
Crafting Table
  • Mörk ädelsten
  • Glass Bottle
  • Sugar
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Väderbehållare
Miljöackumulator
Miljöackumulator
5s
Väderbehållare
Regnet det bara öser ner
Väderbehållare
Inte ett moln så långt ögat kan nå
Blodig miljöackumulator
Väderbehållare
Regnet det bara öser ner
Blod60000
Väderbehållare
Inte ett moln så långt ögat kan nå
Miljöackumulator
Miljöackumulator
5s
Väderbehållare
Inte ett moln så långt ögat kan nå
Väderbehållare
Regnet det bara öser ner
Blodig miljöackumulator
Väderbehållare
Inte ett moln så långt ögat kan nå
Blod60000
Väderbehållare
Regnet det bara öser ner
Miljöackumulator
Miljöackumulator
5s
Väderbehållare
Blixtar och dunder, magiska under
Väderbehållare
Regnet det bara öser ner
Blodig miljöackumulator
Väderbehållare
Blixtar och dunder, magiska under
Blod60000
Väderbehållare
Regnet det bara öser ner