EvilCraft - The Origins Of Darkness

Andesåterupplivare

Efter att ha upptäckt andeugnen var jag fortfarande beslutsam att återuppliva dessa andar. För att lösa problemet med ostabila varelser stoppade jag in dem i ägg i ett försök att stabilisera dem. Denna process kräver fortfarande en väsentlig mängd blod och naturligtvis ett tomt ägg.

På grund av den mer avancerade processen kommer andar förbrukas helt och hållet, så bara ett ägg kan skapas per ande.

En del varelser verkar dock vägra att gå in i ägget, så deras andar blir förlorade för alltid.

Crafting Table
Crafting Table
 • Cobblestone
 • Infested Cobblestone
 • Mossy Cobblestone
 • Iron Ingot
 • Cobblestone
 • Infested Cobblestone
 • Mossy Cobblestone
 • Cobblestone
 • Infested Cobblestone
 • Mossy Cobblestone
 • Blodinfusionskärna
 • Cobblestone
 • Infested Cobblestone
 • Mossy Cobblestone
 • Cobblestone
 • Infested Cobblestone
 • Mossy Cobblestone
 • Block of Iron
 • Cobblestone
 • Infested Cobblestone
 • Mossy Cobblestone
Andesåterupplivare