EvilCraft - The Origins Of Darkness

Mödolöshetens ring

Jag lyckades bygga en speciell ring som kan tillämpa löften om produktivitet och hastighet vilket låter dig gå snabbare, hoppa högre och kliva upp på block lättare. Lägg detta föremål någonstans i ditt förråd för att få dess effekter. Observera att du kan undvika att kliva upp på block genom att hålla ned Shift.

Crafting Table
Crafting Table
  • Löfte om hastighet
  • Gold Ingot
  •  
  • Iron Ingot
  • Löfte om produktivitet
  • Iron Ingot
  •  
  • Gold Ingot
  •  
Mödolöshetens ring