EvilCraft - The Origins Of Darkness

Introduktion

Föremål som använder blod har för det mesta en inre behållare som kan hålla lite blod och kan fyllas på med blodpåfyllaren eller genom att aktivera autofyllningsläget på andra verktyg samt hålla föremålet i handen som ska fyllas. När du använder dessa föremål, kommer det förbruka lite blod. När föremålet har slut på blod kommer den försöka ta blod från andra behållare i ditt förråd eller sluta fungera om den inte kan hitta något sådant föremål.