EvilCraft - The Origins Of Darkness

Föryngrande kött

Kött kan kombineras med garmonbozia för att få en oändlig matkälla. Du behöver dock fylla den med blod för att kunna äta från det.

Crafting Table
Crafting Table
  • Humanoidkött
  • Varulvskött
  • Garmonbozia
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Föryngrande kött