EvilCraft - The Origins Of Darkness

Struktur

Denna bok är uppdelad i två större delar, för de två åldrarna av ondska som jag gillar att klassificera allting i. Jag betraktar allting innan jag kom till denna värld som den första åldern och mitt livsverk i den andra åldern.

Du kan navigera i denna bok genom att klicka på pilarna längst ned. Hoppa mellan avsnitt genom att Shift-klicka på pilarna istället för att bläddra en sida åt gången. I början på alla större avsnitt finns en innehållsförteckning med länkar till underavsnitten för att navigera snabbare. I recepten kan du klicka på föremålen som förklaras i boken för att snabbt komma till motsvarande avsnitt. Det finns även en knapp längst upp till vänster som tar dig till det överordnade avsnittet. Knappen längst upp till höger tar dig tillbaka till den senast besökta sidan varje gång du klickar på den.