EvilCraft - The Origins Of Darkness

暗黑火把

我用一个灼烧的暗黑宝石块和一个暗黑木棍制作了一个特殊的火把,它会吸收它照亮的区域产生的复仇之魂。请注意,在区域外产生的复仇之魂可以走进被照亮的区域,当然普通的墙壁就能住当它们。

Crafting Table
Crafting Table
  • 灼烧暗黑宝石块
  • 暗黑木棍
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
暗黑火把4