EvilCraft - The Origins Of Darkness

Kvastmodifierare

I detta avsnitt listar jag upp alla modifieringseffekter som jag upptäckt under mina äventyr. De kan tillämpas på en befintlig kvast genom att kombinera dem i en tillverkningsruta. När modifieraren väl har tillämpats finns det inget sätt att ta bort den från kvasten.

Max. antal modifierare
Det maximala antalet modifierare som en kvast kan ha.

Hastighet
Maxhastigheten för en kvast.

Accelerering
Ju högre värde, desto snabbare accelererar kvasten.

Styrning
Hur snabbt en kvast kan svänga.

Levitation
Ju högre värde, desto snabbare kan kvasten flyga uppåt.

Skada
Skadan som kommer att orsakas på varelser som körs på. Ju snabbare kvasten flyger, desto större kommer skadan vara.

Partiklar
Hur många partiklar som bör avges från kvasten när den flyger.

Flamma
Alla entiteter som körs på kommer antändas.

Kross
Detta används för att låta kvasten bryta block under färd. Högre värden kan bryta hårdare block.

Studs
Entiteter som körs på studsar iväg, beroende på detta modifierarvärde.

Vissnare
Effekten vissnande tillämpas på entiteter som körs på.

Hunger
Entiteter som körs på upplever en plötslig hunger.

Kamikaze
När du kolliderar med en entitet kommer kvasten explodera. Det är verkligen osannolikt att en förare kan överleva detta.

Withersköld
Ju högre värde, desto högre chans att föraren skyddas från inkommande projektiler.

Hårdhet
Vid högre modifierarvärden påverkas kvasten mindre av externa faktorer under färd, t.ex. att kollidera med entiteter.

Effektivitet
Ett högre modifierarvärde resulterar i en högre chans att blod behöver konsumeras.

Simförmåga
Detta gör kvasten lättare att manövrera i vätskor.

Kyla
Saktar ned entiteter som körs på.

Klister
Andra entiteter kan klibba fast sig på dig. Ju högre modifierare desto fler entiteter kan klibbas fast. Se till att ha en tillräckligt hög hårdhetsnivå för att kunna bära entiteterna!

Modifierare
Max. antal modifierare
 • Nether Star
  1
 • Garmonbozia
  1
Modifierare
Hastighet
 • Block of Redstone
  9
 • Redstone Dust
  1
Modifierare
Accelerering
 • Block of Coal
  9
 • Coal
  1
Modifierare
Styrning
 • Glowstone Dust
  2
 • Glowstone
  8
Modifierare
Levitation
 • Feather
  1
 • Phantom Membrane
  50
Modifierare
Kollisionsskada
 • Nether Quartz
  1
 • Spik
  2
Modifierare
Partiklar
 • Gunpowder
  1
Modifierare
Flamma
 • Blaze Powder
  1
Modifierare
Kross
 • Diamond Pickaxe
  5
 • Iron Pickaxe
  1
Modifierare
Studs
 • Slime Block
  9
 • Slimeball
  1
Modifierare
Accelerering
 • Block of Coal
  9
 • Coal
  1
Modifierare
Hårdhet
 • Granite
  1
 • Infested Stone
  1
 • Obsidian
  10
 • Polished Andesite
  1
 • Andesite
  1
 • Diorite
  1
 • Polished Granite
  1
 • Stone
  1
 • Nedblodad kullersten
  1
 • Polished Diorite
  1
Modifierare
Effektivitet
 • Mörk energiädelsten
  1
Modifierare
Simförmåga
 • Dark Prismarine
  9
 • Prismarine
  4
 • Nautilus Shell
  20
 • Prismarine Shard
  1
 • Turtle Shell
  25
Modifierare
Kyla
 • Ice
  1
 • Blue Ice
  10
 • Packed Ice
  5
Modifierare
Klister
 • Honey Block
  16
 • Honey Bottle
  4
 • Seagrass
  1
 • Kelp
  2